سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

            ساقیــــا جام می ام ده مست یک پیمانه ام

 

                           از خلایق رسته ومستـــــان یک بیگانه ام

 

            راوی مهر دلش گشتم مرا راندش زخود

        

                            باکه گویم تانرنرنجدازغم وتنهایی  شیدا دلم

 

             می سرایم از فراقش گشته دل بی تاب وخار

               

                           باز آی ای بــــی وفا گشتم مریدت یک کلام

 

             فاش گویم که از مهرت جــــــــــــــــان دهم

 

                          می دراین میکده ورخصت جــــان می دهم

 

           روزگاری با دل تنــــــــــــها کلامی داشتی

       

                         ساقیـــــــم گشتی ومن می دراین پیمانه ام

 

          کاش می دیدی فراقـــــــــت با دل چه کرد

 

                       تک نگارش بودی وپر شد ز آه و ترس وغم

 

        رنجش دل را روا می داری ووفا کم میکنی

 

                      رنجش از دل نشاید شاکی از سرنوشتم می شوم

 

          بارالهـــــــــی کاش برگردد به نزدم مهربان

 

                       می سرایم این ترانه تابـــــگرید روح وجانم

شعراز نفیسه


نوشته شده در چهارشنبه 89/6/17ساعت 5:32 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

عجب از خط زمان با من تنها چه کنی

                  

                      من چه کردم که چنین با من شیدا بکنی

 

شهره هر دو جهان شد غم وتنهایی دل

 

                      دلم شکستم!که چنین با من تنها بکنی؟

 

دلم از بی مهری دنیا چه غریب است

 

                     عجب ازسوز دلم ای دل تنها چه کنی؟

 

سهم چشمام همه بارانی وبی همدمیه

 

                     می سرایم که با غربت چشمام چه کنی؟

 

یا رب عاجزم از حکمت این دل ولی

 

                     مرهمی ده بردلم یا خاک بالینم کنی

 

ای رفیقان برسنگ مزارم حک کنید

 

                     خسته بود از مهر دنیا وخاکش میکنی

شعرازنفیسه

 


نوشته شده در سه شنبه 89/6/9ساعت 10:39 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

ای دل تو چرا حزن وپریشـــــــــــــــان گشتی

                        

                        از همه خلق بجز همنفسی دورو گریزان گشتی

 

هر دم از وصف دلان مست وپریــــشان گشتی

 

                        ساقی میــــــــــــــــکده وراوی حیران گشتی

 

وصف بی مهری شیدا صفتان نیک تواز بر گشتی

 

                        عجب از خط زمان زود گریــــــــزان گشتی

 

بی می وجام شرابش تو مســــــــتان گشتی

 

                     مستی میکده وجام شرابــــــــــــــش گشتی

 

هردم از وصف دلت نیک نـــــگارش گشتی

 

                      از جوانمردی نیک دلان زود تو پرپر گشتی

 

ای دلم لیک چرا راوی غربــــــــت گشتی

 

                       از جهان رسته وبی تاب وپریـــشان گشتی

 

بگذر از مستی دل نی به نیســـــتان گشتی

 

                      خارو بی سرمه ی این چشم پریشان گشتی

 

همدم نه که همان اشک به چشـــــمم گشتی

 

                       پس بیا روح و روانم تو امیـــــــــــــدم گشتی

شعر از نفیسه


نوشته شده در پنج شنبه 89/6/4ساعت 10:42 صبح توسط گل نفیس نظرات ( ) |


Design By : Pichak