سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

  با عشق

             من

                   از حس

                            پر و خالی شده ام

 خنیاگر   شبهای  خیالی    شده ام

    جاری

         چو غزل   باش

                              درونم

                                          حتی...

        آنروز

                     که من

                               جام سفالی شده ام

 

 

                             انگار با من از همه کس آشناتری

                                                  از هر صدای خوب برایم صداتری

                             آیینه ای به پاکی سر چشمه ی یقین

                                                  با اینکه روبروی منی و مکدری

                             تو عطر هر سپیده و نجوای هر نسیم

                                                  تو انتهای هر ره و آن سوی هر دری

                             لالای  پر نوازش  باران  نم  نمی

                                                  خاک مرا به خواب گل سرخ می بری

                             درهای ناگشوده ی معنای هر غروب

                                                  مفهوم سر به مهر طلوع مکرری

                              هم روح لحظه های شکوفایی و طلوع

                                                هم روح لحظه های گل یاس پرپری

                               از تو اگر که بگذرم ، از خود گذشته ام

                                              هرگز گمان نمی برم از من ،‌ تو بگذری

                               من غرقه ی تمامی غرقاب های مرگ

                                             تو لحظه ی عزیز رسیدن به بندری

                              من چیره می شوم به هراس غریب مرگ

                                            از تو مراست وعده ی میلاد دیگری

                              از تو اگر که بگذرم از خود گذشته ام

                                          هرگز گمان نمی برم از من تو بگذری

                              انگار با من از همه کس آشناتری

                                          از هر صدای خوب برایم صداتری


نوشته شده در پنج شنبه 89/4/17ساعت 3:0 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |


Design By : Pichak