سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

جلاد عشـــــــق مرا مجال عشـــــــق نداد

                       دل باختم ولـــی مجال مهـــــــــــــــر نداد

عشق دل رااز خرد بـــــــــــــس دور دید

                      شــــــعله گشتم بــــــــس مرا مغرور دید

حرف دل رابه کدامین ســـــــــــــــاز زنم

                     ســـــــــــــــــوز دل رابه کدامین ناز برم

لایق عشق تو گشتن حرف این سوز دلم

                     ساز دل باسوز عشقــــــــــــــــــت باختم

حرف دل بسیار کردم وصـــــــــــــف او

                    تاکه شاید مرهمی گردددلم راعشـــق او

هردمم حــــــــــــــــــیران شدم ازمهراو

                   سوزش دل را به جـــــــــان افروخت او

من شمع ام پـــــــــروانه شودربزم من

                  رسم من افروختن دربزم توجان سوختن                

چشم رابر اندک محبت ازدلـــت افروختن

                  ساختن برعشــــــــــق تو یا ســـــــوختن

 در پی اش برهر رهـــــــی سر می نهم

                  یا بیابم یـــــــــــــــا که من جان می دهم

 در ره مهر دلت شعله کشم سوخت شوم

                 جرعـــــــه جرعـــــــه گردم و رود شوم

 ای خلایق عشق دل رابا خرد مقیاس نیست

                عاشـــــــــــــــــقان رابا خرد پندار نیست

 حرف دل را با خرد تـــــــــــــردید نیست

               نیــــــــــــــــک بنگر با دلان تدبیر نیست

شعر از نفیسه


نوشته شده در جمعه 89/5/29ساعت 5:30 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |


Design By : Pichak