سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

ای دل تو چرا حزن وپریشـــــــــــــــان گشتی

                        

                        از همه خلق بجز همنفسی دورو گریزان گشتی

 

هر دم از وصف دلان مست وپریــــشان گشتی

 

                        ساقی میــــــــــــــــکده وراوی حیران گشتی

 

وصف بی مهری شیدا صفتان نیک تواز بر گشتی

 

                        عجب از خط زمان زود گریــــــــزان گشتی

 

بی می وجام شرابش تو مســــــــتان گشتی

 

                     مستی میکده وجام شرابــــــــــــــش گشتی

 

هردم از وصف دلت نیک نـــــگارش گشتی

 

                      از جوانمردی نیک دلان زود تو پرپر گشتی

 

ای دلم لیک چرا راوی غربــــــــت گشتی

 

                       از جهان رسته وبی تاب وپریـــشان گشتی

 

بگذر از مستی دل نی به نیســـــتان گشتی

 

                      خارو بی سرمه ی این چشم پریشان گشتی

 

همدم نه که همان اشک به چشـــــمم گشتی

 

                       پس بیا روح و روانم تو امیـــــــــــــدم گشتی

شعر از نفیسه


نوشته شده در پنج شنبه 89/6/4ساعت 10:42 صبح توسط گل نفیس نظرات ( ) |


Design By : Pichak