سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

شوریده وشیدایم من مست وخراب امشب

داغ ازدل رسوایم من مست وخراب امشب

ازدوری اومهجورازشادی اومسرور

بی خودزمی ام امشب من مست وخراب امشب

بی دادازاین سردی فریادازاین برزخ

من بی تو چنان مستم من مست وخراب امشب

بیماری ومهجوری دورازتو چنانم کرد!

جامی بده بردستم من مست وخراب امشب

دوش ازگره زلفت بابادصباگفتم

اونیزبرآشفت من مست وخراب امشب

تاکی غم پنهانم درسوزوگداز دل

جاری شودوساری من مست وخراب امشب

یارب مددم کن توگمگشته خزان من

بایادبهاری خوش وارسته چو خواب امشب؟


نوشته شده در یکشنبه 88/11/18ساعت 2:17 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |


Design By : Pichak