سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

آه ای دل به کجا می روی آخر:

اگربرایت شعری عاشقانه بخوانم

این شعرتاابد باتوخواهدززیست

حتی وقتی که من دیگر نباشم

یاوقتی که دیگرمیان ماعاشقی نباشد

شعرعاشقانه بیشترازآدمها می ماند

عاشقانت توراترک می کنند

اما شعرعاشقانه

همیشه باتو خواهد بود

پس بگذاربرایت شعرعاشقانه بخوانم

شعری از اعماق جان

که مرابه یادتوآورد

شعری که همیشه با تو بماند

ندای دلم با ای دوست:

آواز عاشقانه ما درگلو شکست

حق با سکوت بود صدادرگلو شکست

دیگر دلم هواس سرودن نمی کند

تنها بهانه دل ما درگلو شکست

سربسته ماند بغض گره خورده دردلم

آن گریه ها عقده گشا درگلو شکست

ای داد,کس به داغ دل,باغ دل نداد

ای .وای,های های عزادرگلو شکست

آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود

خوابم پریدوخاطره ها درگلو شکست

فرصت گذشت وحرف دلم ناتمام ماند

نفرین وآفرین ودعادرگلو شکست

تا آمدم که با تو خداحافظی کنم

بغضم امان ندادوخدا....درگلو شکست

                                                                                             نفیسه(تقدیم ازمن به همه دوستانم)0


نوشته شده در دوشنبه 88/10/7ساعت 12:41 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |


Design By : Pichak