سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

 

ای کـاش تـنـهــا یـکـنـفــر...

هــم در ایــن دنــیــا مـــرا یــاری کـنــد...

ای کـــاش مـــی تـــوانــستـــم ...

بــا کـسـی درد دل کـنـــم تـــا بـگــویـــم کــه ...

مــن دیــگــر خـســتـــه تـــر از آنـــم کـــه زنـــدگــی کـنـــم !!

تـــا بـــدانـــد غــم شـبــهـــا یــــم را ...

تــــا بــفــهــمـــد درد تــــن خــستـــه ام را ...

قــانـــون دنــیـــا تــنـــهــایـــی مـــن اســـت

و تـنــهــــایــی مـــن قـــانـــون عــشـــق اســـت...

و عــشـــق ارمــغـــان دلــدادگــیــســت...

و ایـــن ســـرنــــوشـــت ســـادگـیــســـــت...

 

 

 

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته

بزن تار و بزن تار

 

بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار

بزن تار و بزن تار

برای کوچه غمگینم برای خونه غمگینم

برای تو برای من برای هر کی مثل ما

داره میخونه غمگینم

بزن تار همیشه با منو از من قدیمی تر

واسه اونکه تو کار عاشقی میمونه غمگینم

براه عاشقی بردن به خنجر دل سپر کردن

واسه هرکی که آسون نیست

برای جاودان بودن واسه عاشق دیگه راهی

بجز دل کندن از جون نیست

بزن تا بخونم همینو میتونم

بزن تار و بزن تار


نوشته شده در یکشنبه 89/1/29ساعت 3:1 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |


Design By : Pichak