سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

ای کــــــــــــــــــــــــــــــاش

ای کـــــــــــــــــــــاش ردپایت را تاآخر دنیا قدم میزدم

ونگاه آخرتـــــــــــــــــــــــــ  را تاابد در سینــــــــــــه ام جای دهم

گیتار دل نــــــــــــــــــــــــواز من

سکوت شبــــــــــــــــــهایه  مهتــــــــــــــــــــــابیم

درنگاه آخرتـــــــــــــــــــــــ   بودن

همه در وجودم نقش بی مـهریتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زده اند

وسنگینی عشـــــــــــــــــــــقی که تاابد

در روح وقلبـــــــــــــــــــــــــم به تجلی دارم

همه عشق را به وصالـــــــــــــــــــــــــــ   معنی کنند

زیبایی عشق را به فراقــــــــــــــــــش جلوه دهند

افـــــــسوس ..افسوس..افسوس

که عشق را معنایه بــــــــــــــــــــــــــــــــــودن نیست

 

 


نوشته شده در شنبه 91/2/23ساعت 12:28 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

سکوت لحظه هایم....

دلتنگی دله رها شده ام ..

بنگر چشمانه خیس خورده منتظرم را....

باران چشمان را ..

تنها وتنها تو می دانی @

تومی دانی و تنهاییم را..

بغض گلویم

حتی بافریادها ..

و با اشک هایه شبهای مهتابی ...

رها نمی شود

شبها مهتابیند اما بی تو..

بی تو چقدر دلتنگم

تو با من چنان کردی که تنهایی

تنهایی همدم لحظه هایم شد...

وای ...

وای بر دله رها شده ام .........


نوشته شده در سه شنبه 91/2/19ساعت 5:13 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

سخن آخر.....

حرفای دلم راشنیدی

بغض گلویم باکلمات هجی نمی شود....

اینبار....

اینبارسخن آخرباتو می گویم

زیر باران احساس بودیم

عاشق شدیم وعاشقی کردیم

هوس رفتن....

هوس رفتن به سرداری..

اینبار کوله بار رفتنت رامحیا کرده ام

برو...

برو به سوی خودرها شده ات...

برودلم دیگرجلوداررفتنت نیست

برو...

برو که مرا طاقت باتوبودن دیگر نیست


نوشته شده در یکشنبه 91/2/17ساعت 4:30 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

دیدی....

دیدی سهم چشمانت فقط گریه های شبانه شده

چشمانت روزها وروزها گذرکردند

برای نگاهی ....

فقط نگاهی عاشقانه

تودیدی وآموختی عشق را...

دیدی وعاشقی کردی

اماافسوس...

افسوس که به هیچ ...

به هیچ عشقت را زیر خاک می بخشی

بنگر این خاک برخاطره هاست؟

نه ...

نه توخودودلت رابه خاک می بخشی

توباز می گردی ..

توباز می گردی ودلت زیر خاک فرسوده......


نوشته شده در جمعه 91/2/15ساعت 3:38 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

لحظه ای درنگ کن

ببین....

ببین به خاک افتاده ام

رمق زندگی راازمن ربودی

ببین نگاهم به راه خشک شده است...

نفسهایم به شمارش افتاده ام رابنگر....

تواز کنارم میروی ومن از ..

من از دنیای تو

بار سفر بردوشم

رهسپار نیستی ام...

دیوانه نام شده ام!!!

آنها نمی دانند..

نه نمی دانند دوری تو....

 فقط دوری تو 

دیوانگی ام رانقش کشید

حرفه دلم

 


نوشته شده در پنج شنبه 91/2/14ساعت 6:4 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

<      1   2   3      >

Design By : Pichak