سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

 

این روزها

باابرو برداشتن ماه حتی

بیداریم نمی گیرد

احساس میکنم

آنقدربا زندگی کافرشده ام

که فقط کمی جسد اجاره ای لازم دارم

برای مردنم !

قضاوت قهقهه هایم به عهدباد

سهم تواما

آخرین تکه لبخندام است

که برایت وصیت کرده ام

روی قبرم بنویسید:

دختری که نمرد!

 


نوشته شده در یکشنبه 88/12/9ساعت 3:11 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

 

 

امشب امیداین دل دیوانه خسته است

                           بازی نمی کنم دل دیوانه خسته است

ازباد می گریزم وبا شمع زنده ام

                           این رسم زندگیست که پروانه خسته است

از سوت وکور بودن بازار عاشقی

                           دیوارهای دودی میخانه خسته است

تکرار لحظه های توجام شراب من

                          ساقی کجاست بازکه پیمانه خسته است......

چون واژه ای تازه ی شعرمعاصری

                          گل  برگهای کهنه ی افسانه خسته است

برکوچه های خاکی این دلم قدم بزن

                          بی شک غباراین دل  بیگانه خسته است

حالابیاوحسرت من رامرورکن

                         حالاکه اینچنین دل دیوانه خسته است

 

 


نوشته شده در شنبه 88/12/8ساعت 12:48 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

 

آن ترک پری چهره که دوش ازبر مارفت

                                  آیاچه خطا دید که ازراه خطا رفت

تارفت مراازنظرآن نورجهان بین

                                کس واقف مانیست که ازدیده چهارفت

برشمع نرفت ازگذرآتش دل دوش

                                آن دودکه ازسوزجگربرسرمارفت

دورازرخ اودمبدم ازچشمه چشمم

                                سیلاب سرشک آمدطوفان بلارفت

ازپای فتادیم چوآمدغم هجران

                               دردردبماندیم وازدست دوارفت

دل گفت وصالش به دعابازتوانیافت

                              عمر ست که عمرم همه درکاردعارفت

احرام چه بندیم چون آن قبله نه اینجاست

                              درسعی چه کوشیم چوازمروه صفارفت

دی گفت طبیب ازسر حسرت چومرادید

                             هیهات که رنج توزقانون شفارفت

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه

                             زان پیش که گویندازدارفنارفت

 


نوشته شده در پنج شنبه 88/12/6ساعت 4:20 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |


نوشته شده در پنج شنبه 88/12/6ساعت 1:40 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

 

هرشب دررویاهایم تورامی بینم واحساس می کنم

واحساس می کنم توهم همین احساس راداری

دوری, فاصله وفضابین ماست

وتواین رانشان دادی وثابت کردی

نزدیک, دور هرجایی که هستی

ومن باور می کنم قلب می تواندبرای این بتپد

یک باردیگردررابازکن

ودوباره درقلب من باش

وقلب من باهیجان خواهدآمدوخوشحال خواهدشد

مامی توانیم عاشق باشیم

واین عشق می تواندبرای همیشه باشد

وتازمانی که نمردیم ,نمی گذاریم, بمیرد

درزندگی من ماهمیشه ,خواهیم تپید

نزدیک , دور هرجایی که هستی

من باور دارم که قلب هایمان خواهدتپید

یک باردیگردررابازکن

وتودرقلب من هستی

ومن ازته قلب خوشحال خواهم شد

تواینجاهستی ومن هیچ ترسی ندارم

می دانم قلبم برای این خواهد تپید

مابرای همیشه باهم خواهیم بود

تودرقلب من درپناه خواهی بود

وقلب من برای تو خواهد تپید

وخواهد تپید......

مارگوت بیگل

 


نوشته شده در پنج شنبه 88/12/6ساعت 11:16 صبح توسط گل نفیس نظرات ( ) |

<      1   2   3   4      >

Design By : Pichak