سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوان امروزی

گل رز

خداوندا مرنجانم ز سوزش

                   وجودم رابباف از تاروپودش

بریزان هردم از آب حیاتم

                  لبالب آب هستی دروجودش

من آن غرقه به گیسوی حبیبم

                 مکن محرومم ازامواج رودش

تولطفی عاید ما کن که فردا

               بساط بزم سازم با ورودش

الهی قلب عاشق رانسوزان

             بسی ایمن کن ازچشم حسودش

رحیما من توسل ازتو جوییم

            ت ورحمی کن براین شام و سجودش             


نوشته شده در چهارشنبه 88/12/5ساعت 4:54 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

 

 Click for Full Size View


نوشته شده در یکشنبه 88/12/2ساعت 11:38 صبح توسط گل نفیس نظرات ( ) |

 

 

بت,میکده, معشوق ,خدا ,عشق ,ممنوع

باعشق به هر چه دا سپردن ممنوع

اینجا همه چیز شکل نوعی قفس است

حتی به خیال هم پریدن ممنوع

**** 

به چه میخندی تـــــــــو؟ 

به مفهوم غم انگیز جدایــــــــــی؟ 

به چه چیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز؟ 

به شکست دل من یا پیروزی خویــــــــــــــــش؟ 

به چه میخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی؟ 

به نگاهم که چه مستانه تو را باور کـــــــــــــــــــــــــــــــــرد ؟ 

یا به افسونگری حرفهایت که مرا سوخت و خاکستر کــــــــــــــــــــــرد؟ 

به دل سادهی من میخندی که دگرتا ابد نیز به فکر خود نیســــــــــــــــــــت ؟ 

خنده دار است بخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ... 

 


نوشته شده در یکشنبه 88/12/2ساعت 11:24 صبح توسط گل نفیس نظرات ( ) |


کاش میشد عشق را معنا کرد.......

شنیدم گفت صبحی چشم راهی

گذر می کــــــــرد یارم گاه گاهی

نمـــــــیدانم چرا تـــأ  خیر کرده ؟

و شـایـــدهــم مــرا تحــقــیرکرده

غـــبار چـارقش را ســرمــه کردم

دلـــم را بر وصــالـش قـرمه کردم

وز او بــا  شـاپــرکـها قـصّـه گفتم

بگـلـها پـاســبان گـشــتم نخفتم

اگرنــایــد ...؟  ـ فـضــولان ولایـت

مــراخــوانـند مجـنون زین حکایت..

بــدو گــفـتم ببین سرووسمن را

وزین وقــفه مرنجـان خویشتن را

دعـــاکــن دلـبرت در راه باشـــد

و از ســـوز دلـــت آگـاه باشــــد

رسـد بـا غــافـلــه چون پیلـتـنها

بگـــریــد فــاصــلــه چون پـرزنها

 

چه کسی گفت که از دل برود ,رفته زچشم

چشم دل باید بست تاکه ازعشق گذشت

هوسش عشق بنامید آنکس که

ندیدنش بهانه شدوازیار گسست


نوشته شده در شنبه 88/12/1ساعت 1:45 عصر توسط گل نفیس نظرات ( ) |

<      1   2   3   4      

Design By : Pichak